Niamh   mcCullough. 
 

Niamh Mc Cullough behaalde – na een lange creatieve zoektocht – in 2014 haar diploma aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De politieke gewelddadigheden in haar geboorteland Noord Ierland leidde tot grotere scheidslijnen en barrières tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen. Er ontstond een enorme verdeeldheid. Deze segregatie speelt een belangrijke rol in haar werk, zowel beeldend als daarbuiten.
Niamh onderzoekt hoe Community Art – waarbij kunstzinnige projecten worden ingezet rondom sociale vraagstukken – een bijdrage kan leveren om verdeeldheid te overbruggen, hoe Community Art een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van racisme en religieuze discriminatie. Ze wil via kunst de wereld op een sociale en milieuvriendelijke manier leefbaar houden.
Niamh nodigt verschillende mensen uit om fysiek deel te nemen aan haar tekeningen en prikkelt zij de toeschouwer om in letterlijke zin betekenis aan het werk te geven. De tekeningen en documentatie vormen zo de basis voor een moderne, nieuwe mythologie.
In haar werk gebruikt Niamh een grote variatie aan technieken en stijlmiddelen. Ze neemt tekenwerk en objecten op verschillende manieren en met een grote mate van vrijheid op in installaties. Zoekend naar de mogelijke relaties van objecten, vormt zich een eigen wereld. Het zo ontstane werk spreekt tot de verbeelding