Atelier Nies
kunst en Kinderatelier

      


Niamh mcCullough (1985 Belfast, Noord-Ierland) is in 2014 afgestudeerd aan de Amsterdamse hogeschool voor de kunsten. 

Het uitbreken van gewelddadige conflicten in Noord-Ierland leidde tot grotere scheidslijnen en barrières tussen de katholieke en protestantse gemeenschappen. Er ontstond een enorme verdeeldheid, deze segregatie speelt een belangrijke rol in haar werk, zowel beeldend als daarbuiten. Hoe kan kunst een bijdrage leveren om deze verdeeldheid te overbruggen? Met name; hoe kan community art bijdragen aan het tegengaan van racisme en religieuze discriminatie in Belfast of elders in de wereld? Via kunst vraagt zij of wij de wereld op een sociale en milieuvriendelijke manier leefbaar kunnen houden.